July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Categories

Recent Posts

Site search

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Categories

Tags

Tag: ประกันชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ คืออะไร ?

ประกันชั้น 2+ หรือ 2 พลัส คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 ที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติแยกต่างหากออกจากสัญญาหลักที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินและชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอก ประกันชั้น 2+ โดยให้ความคุ้มครองในความเสียหายต่อตัวรถเอาประกันภัยในวงเงินจำนวนหนึ่ง มีเงื่อนไขความรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์คันทำประกันภัย คือ 1.ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 2.กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ต่อครั้ง แต่บางบริษัทจะยกเว้นให้ 3.ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ 4.เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก 5.ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือยานพาหนะของคู่กรณี ประกันชั้น 2+ จะมีความคุ้มครองเหมือนกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 แต่มีความเหมือนที่แตกต่าง คือ 1.ประกันชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอกเหมือนกับประเภท 2 ธรรมดา แต่คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยในวงเงินจำกัดแต่มีวงเงินน้อยกว่าประเภท 1 เช่น 100,000 – 200,000 บาท และรับผิดชอบต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น 2.ในการชนยานพาหนะทางบกผู้เอาประกันหมายความรวมถึงผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน ภัยให้ใช้รถด้วยเป็นฝ่ายผิดแล้วผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งหมายความว่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงไม่ใช่ราคาที่เรียกเก็บ แต่เป็นราคาที่เรียกเก็บหักเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกจำนวน 2000 […]